Zaštitnik prava pacijenata

Poštovani klijenti od sada imate zaštitnika Vaših prava i zastupnika LGBT za Dom zdravlja Tivat.

Naime, pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove može podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi direktoru zdravstvene ustanove ili ovlašćenom licu – zaštitniku prava pacijenata.

Prigovor se podnosi usmeno ili u pisanom obliku.

Po prigovoru pacijenta direktor ili zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku o tri dana od dana podnošenja prigovora utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora.

Obrazac prigovora možete preuzeti direktno sa našeg sajta u PDF formatu.

Kontakt osobe za saradnju sa LGBT populacijom u JZU Crne Gore možete preuzeti ovdje

 

 

ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA

 

Lidija Vujović, glavna medicinska sestra

 

Tel/Fax: +382 (0)32 671 981

Mob.tel: +382 (0)69 383 445

Email: dztivat@gmail.com

Radno vrijeme: 07.00 - 15.00 h.