Savjetovališta

Program obuhvata populacionu grupu od 10-25 godina.

Obzirom da rani početak pušenja nosi rizik od kasnije mogućih oboljenja akcenat će biti na edukaciju mladih počev od učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i u kolektivima gdje su pretežno zaposleni mladi.

 

I Naziv Programa : Savjetovalište za odvikavanje od pušenja

 

II Opis Programa

 

Program obuhvata populacionu grupu od 10-24 god ( za mlade) kao i sve koji žele da se odviknu od pušenja.

Obzirom da ran početak pušenja nosi rizik od kasnije mogućih mnogih oboljenja akcenat će biti na edukaciji mladih počev od učenika u osnovnim i srednjim školama .

Predviđene aktivnosti su:

 

 • anketa mladih (i ostalih u kolektivima) da bi se sagledala ozbiljnost problema i prevenirao početak pušenja kao i inicirati odvikavanje od pušenja

 • edukacija kroz poučne filmove i tematska predavanja.

 • organizovanje sportskih aktivnosti i tematskih radova (likovni radovi) i radionica "Štetnost duvana"

 • davanje edukativnog materijala i motivacijsko savjetovanje

 

Program iskazan kroz aktivnosti sa indikatorima:

 

 • anketa prijavljenih * Rossov i Fargerstrom- ov test

 • mjerenje tjelesne težine , krvnog pritiska BMI * (body mass index )

 • spirometrija

 • mjerenje CO ( ugljen monoksida ) smoke check metrom

 • rad u grupama

 • individualni rad

 • upoznavanje sa pomoćnim ljekovitim sredstvima u postupcima odvikavanja od pušenja

 

U savjetovalištu rade:

dr Vjera Lipovac Usanović 069 383 436

medicinska sestra Biljana Fantić 069 356 722

 

Savjetovalište za mlade - program odvikavanja od pušenja

Savjetovalište za trudnice - škola roditeljstva

Ova škola u DZ Tivat počela je sa radom od 01.05.2009 g. vodi je Dr Zoran Miljanović ginekolog akušer i med. sestra Dragica Radojičić.

Savjetovalište radi svakog radnog dana od 07.00 do 12.00 h.

Kontakt telefon: +382 32 671 981 

Dr Zoran Miljanović +382 69 086 267

 

Pri savjetovalištu za trudnice počela je sa radom i patronažna služba za posjete porodiljama i bebama.

Radno vrijeme za posjete od 08-12 h. 

Kontakt osoba: Vera Janjatović, visoka medicinska sestra +382 69 383 441  

 

U periodu 2009-2012 god, školu roditeljstva i savjetovalište je prošlo 440 trudnica kroz 14 grupa. Trudnice se blagovremeno obavještavaju o radu škole roditeljstva, a tokom pohadjanja i posjećivanja u savjetovalištu, trudnice se pripremaju i psiho fizički i na što lakši i bezbolniji porodjaj. Vježbe disanja, Kegelove vjezbe, kao i priprema trudnica pred polazak u porodilište. Saradnja sa Cryo-Save iz Podgorice - matične ćelije '' 9 MJESECI ILI ČITAV ŽIVOT'' i dr Suzana Uskoković, su takodje uspostavili izuzetnu saradnju sa Savjetovalištem za trudnice Doma zdravlja Tivat, i takođe prisustvovali na svih 14 radionice, koliko je savjetovalište imalo u proreklom periodu. Da bi povoljnost bila veća i bolja Cryi-Save je sklopio ugovor sa Hipotekarnom bankom.

Savjetovalište radi po planu i programu Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje u CG.

 

 

Populaciono savjetovalište - prevencija i komplikacije dijabetesa

Od 01.07.2009 u DZ Tivat počelo je sa radom savjetovalište za prevenciju dijabetesa i komplikaciju dijabetesa, u okviru kojeg je otvorena i ambulanta Savjetovališta.

Sve usluge Savjetovališta su potpuno besplatne. Projekat je dobro pripremljen, visoko ocijenjen, pa nisu izostali ni rezultati, kao i pohvale, već na samom početku rada.

Rad savjetovališta se odvija kroz dvije vrste aktivnosti. Rad u grupama, gdje tim stručnjaka jednostavnim jezikom i mnoštvom praktičnih primjera iz prakse uz dobru tehničku podršku i izvaredne uslove sale za predavanja DZ Tivat, pokušava polaznicima predočiti, razjasniti i dati odgovore na sva pitanja i probleme u vezi bolesti, terapije i komplikacija šećerne bolesti na koje oni nailaze u svakodnevnom životu.

Tim sačinjavaju: dr Isailović Lidija spec. interne medicine, rukovodilac Savjetovališta, dr Zoran Vučković, neuropsihijatar, dr Vojislav Vučetić, hirurg, dr Nada Perović, oftalmolog, i dr Milan Mirković, spec sovijalne medicine, iz Instituta za javno zdravlje, iz Podgorice.

Stručnjaci iz pojedinih oblasti koji se bave problemima šećerne bolesti, drže predavanje srijedom i petkom, od 18 do 20 sati u sali DZ Tivat, na prvom spratu. Jedan ciklus predavanja traj 4 nedelje, ukupno 8 predavanja. Drugi vid aktivnosti je individualni rad, koji se odvija kroz rad ambulante Savjetovališta, gdje svi zainteresovani građani Tivta kao i stanovnici Crne Gore, sa knjižicom ili bez nje, mogu prekontrolisati nivo šećera u krvi, izmjeriti tjelesnu tjelesnu težinu i visinu, kao i obim struka, izmjeriti krvni pritisak i uraditi EKG. Prva grupa je imala oko 20 polaznika među kojima su bili i oni koji ne boluju od Dijabetesa, ali u porodici imaju oboljele od šećerne bolesti ili su došli da se upoznaju sa ovom bolešću ili su željeli da usvoje zdrave stilove života. ovaj podatak je veoma važan i govori koliko su građani Tivta visoko svjesni da samo edukovan čovjek može najbolje i na pravi način da se odbrani od ove bolesti, od koje u svijetu, procjenjuje se boluje oko 246 milijona ljudi. Ako uspješno realizujemo postavljene ciljeve, dijabetesni bolesnik će u svakoj situaciji moći da koristi stečeno znanje, vještinu i tehniku za samokontrolu bolesti. Bolesnika treba osposobiti da pravilno procjenjuje simptome bolesti i rezultate najvažnijih laboratorijskih analiza pa će na adekvatan način moći da izvrši korekciju u terapiji. u slučaju da ne može da riješi neki problem potrebno je da se obrati nadležnom ljekaru.

Savjetovalište radi po planu i programu Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje u CG.

 

Svi zainteresovani građani mogu da se jave i da dobiju sva obaveštenja na telefone:

dr Nada Kovačević rukovodilac savjetovališta za prevenciju dijabetesa 069 383 418

medicinska sestra Nada Žuvela zaposlenik savjetovališta +382 (0)32 671 981