Ubod krpelja

Ubod krpelja je bezbolan i najčešće se ne oseti. Krpelj postaje vidljiv tek kada se nasisa krvi iz kože domaćina. Ovaj parazit je prenosilac spirohete borelije, mikroorganizma koji izaziva lajmsku bolest, koja ukoliko se ne leči može da dovede do teških komplikacija.

Kako ukloniti krpelja?

 

• Važno je da se krpelj što pre ukloni iz kože, u toku prvih 24 sata posle uboda.

• Ako je u koži ostala rilica krpelja, treba je odstraniti zbog mogućnosti nastanka infekcije.

• Ne treba stavljati nikakva hemijska sredstva kao npr. etar, alkohol, benzin itd.

• Odstranjivanje krpelja može se obaviti u svakoj zdravstvenoj ustanovi (ambulanti, domu zdravlja itd).

• Postupak se sastoji u hvatanju krpelja pincetom što bliže koži, bez pritiska na trbuh krpelja, gnječenja ili kidanja i izvlačenja parazita.

• Mesto uboda dezinfikovati.Nadzor nad osobom koja je imala ubod krpelja treba da bude tokom 3 meseca, jednom mesečno kod ordinirajućeg lekara. Početak rane faze lajmske bolesti se prepoznaje po crvenilu kože na mestu uboda i tada treba otpočeti lečenje.

Mere za sprečavanje uboda krpelja

• Izbegavati boravak u staništu krpelja u sezoni (naročito u junu mesecu)

• Repelenti (sredstva protiv insekata i parazita koja se nanose na kožu) se preporučuju samo osobama iz rizičnih grupa (radnici gradskog zelenila,   istraživači, turisti)

• Pregled tela i odeće u toku i posle boravka u prirodi

• Redovno košenje trave i održavanja zelenih površina

• Uništavanje krpelja primenom hemijskog tretmana zelenih površina

• Redovan pregled kućnih ljubimaca