Menadžment i administracija

danica_edited.jpg

Ime i prezime: Dr Danica Stevović

Specijalnost: Spec. pedijatrije

Status: Direktorica doma zdravlja

Mjesto rada: Dom zdravlja Tivat

Radno vrijeme: 07.00-15.00 h

Email: dztivat@gmail.com

Tel:   +382 (0)32 671 982

Ime i prezime: Jovanka Vučetić

Specijalnost: Diplomirani pravnik

Status: Sekretar za pravne i kadrovske poslove

Mjesto rada: Dom zdravlja Tivat

Radno vrijeme: 07.00-15.00 h

Email: dztivat@gmail.com

Tel:      +382 (0)32 671 242

             

 

 

Ime i prezime: Lidija Vujović

Specijalnost: Visoka medicinska

škola

Status: Glavna medicinska sestra

Mjesto rada: Dom zdravlja Tivat

Radno vrijeme: 07.00-15.00 h

Email: dztivat@gmail.com

Tel:      +382 (0)32 671 981

Mob.tel: +382 (0)69 383 445

             

 

 

Ime i prezime: Nikolina Franović

Specijalnost: Diplomirani ekonomista

Status: Šefica računovodstva

Mjesto rada: Dom zdravlja Tivat

Radno vrijeme: 07.00-15.00 h

Email: dztivat@gmail.com

Tel:     +382 (0)32 671 242