Centralna zgrada

Tel:  +382 (0)32 671 774

Tel:  +382 (0)32 671 981

Fax: +382 (0)32 671 981

Email: domzdravljatv@t-com.me

           dztivat@gmail.com

Ambulanta Radovići

Tel:  +382 (0)32 677 350

Fax: +382 (0)32 677 350

Email: domzdravljatv@t-com.me

           dztivat@gmail.com

Epidemiološka služba

Dr Jelena Mršulja, spec. epidemiolog

Tel: 067 078 646

Marina Kordić, sanitarni inženjer

Tel:  067 059 953

Pitanja, sugestije, komentari...

Vaša poruka je uspješno poslata