Obavještenja

 

 

USTALJENI RASPORED DOKTORA U DOMU ZDRAVLJA 

Izabrani doktori za odrasle

Dr Bogdanović Željka

Dr Reković Jadranka

Jedna sedmica prijepodne

Jedna sedmica popodne

Dr Erić Borjana

Utorak popodne, ostali dani prijepopodne

Dr Isailović Lidija 

Ponedjeljak i srijeda popodne, ostali dani prijepodne

Dr Kovačević Nada

Četvrtak i petak popodne, ostali dani prijepodne

Dr Soković Ljiljana (Ambulanta Radovići)

Prijepodne

Izabrani doktori za djecu

Dr Račeta Gordana

Popodne

Dr Preljević Sanela

Prijepodne

Radiološka dijagnostika (RTG) 

Dr Burić Dalibor

Prijepodne - obavezno zakazivanje od  07.00-12.00 h.

Centar za plućne bolesti i TBC

Dr Usanović Lipovac Vjera

Prijepodne 

Izabrani doktor za žene

Dr Miljanović Zoran

Prijepodne 

Informacije na tel: +382 (0)32 671 774; +382 (0)32 671 981