Pedikuloza - vašljivost

PEDIKULOZA - VAŠLJIVOST

 

Pedikuloza je infestacija ljudskom vaši (Pediculus humanus), pri čemu postoje dvije podvrste glavena vaš (Pediculus humanus capitis) i tjelesna vaš (Pediculus humanus corporis). Oni su ektoparaziti koji pripadaju vrsti Anoplura, čiji je jedini poznati domaćin čovjek.

 

Glavene vaši:

 

Životni ciklus glavene vaši prolazi kroz tri stadijuma: jaja, nimfa i adultna jedinka.

Jaja: Jaja vaški su gnjide. One se teško vide i često se lako zamijene za perut i kapljice laka za kosu. Gnjide polažu odrasle ženke, jedinke koje iste prilijepe uz korijen dlake na 6 mm od poglavine. One su veličine 0.8x0.3 mm, ovalnog oblika i najčešće žuto bijele boje. Gnjidama je potrebno oko jedne nedjelje da se izlegu (u prosjeku 6-9 dana).

 

Nimfa: Otvaranjem jaja oslobadja se nimfa. Prazna gnjida postaje vidljivija, žuta i ostaje vezana za dlaku. Dok nimfa izgleda kao odrasla vaška, ali veličine čiode i ona prolazi kroz tri faze do formiranja odrasle jedinke u periodu od 7 dana od izleganja.

 

Odrasla jedinka: Odrasle jedinke su veličine sjemena susama. Imaju 6 nogu, svaka sa kandžama i sivkasto bijele su boje. Ženke su obično veće od mužjaka i snesu do 8 jaja  dnevno. Odrasle vaške mogu da žive do 30 dana u kosmatom dijelu domaćina. Tako da jedan cijeli ciklus traje oko 3 nedelje do mjesec dana. Da bi živjele, odraslim jedinkama je potrebno da se hrane nekoliko puta dnevno krvlju. Bez krvi u obliku obroka vaške će umrijeti u roku od 1-2 dana van domaćina.

 

Tjelesne vaši: Tjelesne vaši su morfološki slične glavenim vašima. One imaju drugačiji životni ciklus s obzirom da polažu jaja na odjeći zaraženih individua i migriraju na ljudskom tijelu kako bi se hranile.

 

Distribucija: Vašljivost je veoma česta i zastupljena širom svijeta. Djeca predškolskog i školskog, uzratsa od 3-11 godina starosti, su najčešće zaraženi. Žene su češće zaražene od muškaraca i to 2 puta češće, vjerovatno zbog dužine kose. Tjelesne vaši su takodje rasprostranjene ali su rjedje i obično se sreću u slučajevima siromaštva, beskućništva i rata.

 

Klinička prezentacija: Većina infestacija glavenom vaši je klinički asimptomatska. Dok zabilježeni simptomi uključuju: golicanje, osjećaj da se nešto kreće u kosi, svrab uzrokovan ujedom i alergijskom reakcijom na pljuvačku odrasle jedinke. Svrab je izraženiji poslije 3-4 nedelje od infestacije i među prvim simptomima je, dok su povišena tjelesna temperatura i lokalna limfaadenopatija jako rijetki znaci. Sekundarna bakterijska infekcija može biti komplikacija zbog eksorijacije usled češanja. Tijelo vaši mogu poslužiti kao vektor za Rickettsia prowazekii (epidemija tifusa), Bartonella quintana (rov groznice) i Borellia recurrentis (povratna groznica).

 

Način prenošenja: Glavni način prenošenja vaški je direktni kontakt sa osobe koja je već zaražena (npr. glava - glava kontakt). Kontakt je najčešći tokom igre u školi i kod kuće (sportske aktivnosti, igrališta, pidžama žurke i sl.). Rjeđi način prenošenja je nošenje odjevnih predmeta zaražene osobe: kape, marame, sportske uniforme ili trake za kosu, ali i korišćenje zajedničkih predmeta (četke, češljevi, peškiri) ili pak ležanjem na krevetu, kauču, jastuku i tepihu gdje je neposredno prije toga boravila zaražena osoba. S tim sto je potrebno napomenuti da je važno da je nimfama i odraslim jedinkama neophodan ishrana krvlju da bi preživjele i da one ne mogu van svog domaćina i bez hrane duže od 2 dana.

 

Prevencija i menadžment:

 

Kontrola nad ovom bolesti uveliko zavisi od obrazovanja i uslova stanovanja. Žaražene pojedince treba odmah tretirati i pratiti. Rutinska inspekcija za vaške treba da se obavlja u školama, najmanje 1 put godišnje. U institucijama za kolektivni smještaj (domovi, bolnice) posebnu pažnju treba posvetiti čistoći kose, četki, češljevima i odjeći.

 

Mjere prevencije:

 

  • Zdravstveno prosvjećivanje roditelja infestiranog djeteta ili samog infestiranog, od strane izabranog pedijatra/izabranog ljekara za odrasle, ili drugog stručnog lica zdravstvene struke;

  • Izbjegavanje fizičkog kontakta sa infestiranim licima i njihovim stvarima, posebno odjećom i posteljinom;

  • Redovna direktna inspekcija – pregled glava djece u kolektivima od strane zaposlenog/zaduženog osoblja, radi otkrivanja vašljivosti glave, i ili tijela i odjeće radi otkrivanja tjelesne vaši.

  • Liječenje sprovoditi po nalogu izabranog pedijatra/izabranog ljekara za odrasle ili po nalogu stručnih lica zdravstvene struke.