Centri za podršku

Centar za plućne bolesti

Mikrobiološka dijagnostika

Ime i prezime: dr Vjera Lipovac Usanović

Specijalnost: Pneumoftiziolog

Status: 

Mjesto rada: Centar za plućne bolesti

Radno vrijeme: 07.00-14.00 h

Tel: +382 (0)32 671 129

Email: 

 

Labaratorijska dijagnostika

Ime i prezime: dipl. ing Jasna Stjepčević

Specijalnost: dipl.ing. medicinske biohemije

Status: Rukovodilac laboratorijske dijagnostike

Mjesto rada: Dom zdravlja Tivat

Radno vrijeme: 07.00-15.00 h

Tel: +382 (0)32 671 129

Email: 

 

RTG i ultrazvučna dijagnostika

Ime i prezime: dr Dalibor Burić

Specijalnost: Radiolog

Status: 

Mjesto rada: RTG kabinet

Radno vrijeme: 07.00-14.00 h

Tel: +382 (0)32 671 129

Email: